Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe UNDP lansojnë Sistemin Informativ të Tregut të Punës

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe UNDP lansojnë Sistemin Informativ të Tregut të Punës

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, përkrahur nga Projekti për Punësimin e të Rinjve (EYE)- projekt ky i SDC-së, do të lansojnë sot   “Sistemin Informativ të Tregut të Punës”, në hotelin Swiss Diamond. Sistemi Informativ i Tregut të Punës ka për qëllim të sigurojë informacione lidhur me punësimin dhe karrierën për studentët, të papunët, punëkërkuesit, prindërit, si dhe këshilltarët për karrierë duke mbledhur një sërë të dhënash nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rreth regjistrimit të popullsisë, Anketa e Fuqisë Punëtore, nga MASHT-i statistikat e arsimit, MPMS (të papunësuarit e regjistruar, përfituesit e asistencës sociale, vendet e lira të punës etj), nga Administrata Tatimore (shifrat zyrtare të punësimit), MTI (regjistri i bizneseve) në një platformë të përbashkët që do të ofrojë informacione të përditësuara mbi  trendin dhe tendencat në tregun e punës në Kosovë.

Kontrolloni gjithashtu

Jorn Rohde: Dërgimi i Projektligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës në Komisionin e Venecias është veprim i duhur

Jorn Rohde: Gjermania nuk ka vënë në pikëpyetje legjitimitetin e rregullores së BQK-së

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, deklaroi se Gjermania nuk ka vënë në pikëpyetje …