Për prodhuesit e verës, mishit dhe qumështit, dy milion euro nga MBPZHR-ja

Mevludin Krasniqi, Zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka thënë se kjo ministry me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese ka bashkëfinancuar projektet për katër prodhues të verës, tre përpunues të mishit, si dhe katër përpunues të qumështit!

Sipas tij, 11 projekte të kompanive fituese, që janë në realizim e sipër janë mbështetur me gjithsejtë 2 milion euro, ndërsa varësishtë nga vlerësimet, ofertuesit janë mbështetur  me nga 130 deri në 200 mijë euro.

LISTA E PËRFITUESVE TË GRANTEVE

Kjo është listë e vlerësimeve finale, e nxjerrë pas vlerësimeve të para preliminare, kontrolles në terren dhe procesit te ankesave dhe shqyrtimit të tyre.

MASA 103 – Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore

103.1 Përpunimi i qumështit

1.”EuroLona” Shpk – Milazim Berisha Fushe Kosovë – 95 pikë

Shuma e miratuar: 396,395.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 198,197.50 Euro

2. Qumështorja ” Sharri” SH.P.K – Veli Halimi Prizren – 95 pikë

Shuma e miratuar: 395,467.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 197,733.50 Euro

3.”DRENA” SH.P.K – Hasan Neziraj Skenderaj – 85 pikë

Shuma e miratuar: 338,682.00395,467.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 169,341.00 Euro

4.”BYLMETI – KS” SH.P.K Imer Berisha Fushe Kosovë – 82 pikë

Shuma e miratuar: 335,754.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 167,877.00 Euro

103.4 Prodhimi i verës

1. P.T. “AGRO ALF” – Florim Shulina Rahovec – 85 pikë

Shuma e miratuar: 384,629.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 130,393.00 Euro

2. Biopak SHPK – Rahovec – 85 pikë

Shuma e miratuar: 260,786.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 192,314.50 Euro

3. N.T.SH”BAHHA”– Amir Shehu Rahovec – 75 pikë

Shuma e miratuar: 262,282.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 131,141.00 Euro

4. SH.P.K “TRADITA” – Mustafë Kastrati Rahovec – 74 pikë

Shuma  e miratuar: 398,671.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 199,335.50 Euro

103.2 Përpunimi i mishit

1. SH.P.K “Doner Kosova” – Afrim Lladrovci Drenas – 100 pikë

Shuma e miratuar: 399,014.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 199,507.00 Euro

2. SH.P.K “Malësia” – Demush Spahija Gjilan – 90 pikë

Shuma e miratuar: 397,000.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 198,500.00 Euro

3. “Vëllëzerit Neziraj” SH.P.K – Shaban Neziraj Deçan – 70 pikë

Shuma e miratuar: 360,869.00 Euro, Vlera e përkrahjes publike: 180,434.50 Euro

Vlera e përkrahjes publike paraqet shumen financiare të cilën AZHB/MBPZHR do ta ndajë për projekt. Kjo mund të ndryshojë pas kontrolles së dytë, kur përfituesi do të ofrojë dëshmitë/faturat për shpenzimet e bëra.

 

Kontrolloni gjithashtu

KALENDARI I DËGJIMEVE BUXHETORE PUBLIKE ME QYTETARË E KOMUNËS SË  RAHOVECIT PËR BUXHETIN E VITIT 2025

Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, Statutit të Komunës …