Ujësjellësi ”Prishtina” fillon me faturim mobil te konsumatorët

Metoda më moderne për lexim të ujëmatësve, përmes pajisjes së dorës

Kompania e Ujësjellësit Rajonal  “Prishtina” sh.a. ka filluar të aplikojë teknologji të re për leximin e ujëmatësve për ujin e shpenzuar.

Metoda e re me teknologji të re nënkupton azhuritet dhe korrektësi në të dhënat e regjistruara në pikat matëse të ujit (ujëmatësve) si dhe informata për konsumatorin në kohë reale, lidhur me shpenzimet e ujit për secilin konsumatorë në zonën e shërbimit. Kjo metodë përfshinë leximin me pajisjen e dorës që minimizon çdo gabim eventual lidhur  me shpenzimin e ujit gjatë leximit.

Leximi dhe faturimi me këto pajisje përfshinë:

Leximin e shpenzimit të ujit nga pajisja e dorës (mBill), çdo muaj

Shtypjen dhe dorëzimin e faturës konsumatorit për shpenzimin e ujit në momentin e leximit të shpenzimit nga pika matëse të ujit (ujëmatësi)

Mundësinë e korrigjimit aty për aty, në rast se vërtetohet gabimi në lexim

Informatat e menjëhershme të shërbimit për konsumatorë aty për aty nëse duhet intervenuar te pika matëse e ujit (ujëmatësi), për arsye të parregullsive apo dëmtimeve eventuale të pikës matëse

Sistemi i ri mundëson mbikëqyrje në çdo moment të aktiviteteve të leximit në kohë reale.

Me fillimin e aplikimit të kësaj teknologjie do të ketë edhe ndryshime në kohën e leximit, si dhe ndryshime në dizajnin e faturës. Leximi i ujëmatësve duhet të përfshijë periudhën njëmujore të shpenzimit të ujit. Data e leximit të çdo konsumatori do të jetë e njëjtë sikurse e leximit paraprak, me maksimum (+/-) dy ditë pune. Në rast se data e leximit dhe toleranca e lejuar dy ditë i bie të jetë në fund të javës ose gjatë festave shtetërore, atëherë periudha kohore e shpenzimit të ujit mund të shkurtohet ose të zgjatet për aq sa zgjasin këto festa. Nëse lexuesi ose faturisti nuk mund të ketë qasje në leximin e pikës matëse të ujit (ujëmatësve) që gjendet në objekt të konsumatorit, për dy muaj me radhë të ciklit të leximit dhe faturimit, lexuesi duhet të raportojë për shkyçjen e këtyre konsumatorëve nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit, për shkak të pamundësisë së leximit.

Fatura e re e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit përmban informata të njëjta sikurse edhe fatura e vjetër e ujit. Për informata të hollësishme rreth leximit të faturës së re të ujit, luteni të vizitoni uebfaqen zyrtare të kompanisë www.kur-prishtina.com ose faqet e kompanisë në rrjete sociale.

Me rastin e vizitës, secilit konsumatorë do t’i gjenerohet (shtypet) fatura në të njëjtën kohë për ujin e shpenzuar, pos në raste të gabimeve apo shkaqeve tjera të mundshme teknike, mirëpo lexuesi është i obliguar që në afatin sa më të shkurtër, (jo më larg se 24 orë ) të vizitojë sërish konsumatorin dhe të bëjë të gjitha përmirësimet e nevojshme.

Pra, kjo metodë e re e leximit të ujëmatësve i minimizon shumë ankesat e konsumatorëve, pasi që aplikimi do të bëhet në prezencën e vet konsumatorit (aty për aty).

Kemi filluar me komunën e Prishtinës, si fazë testuese, që më pas të vazhdohet edhe në komunat e tjera si: Podujevë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Graçanicë, Lipjan dhe Drenas.

Për qartësi të konsumatorit, kjo metodë e re e faturimit është njësoj sikurse metoda e faturimit nga ana e KEDS-it.

Faturimi bëhet sipas Sistemit Tarifor të aprovuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Kanalizim.

Kontrolloni gjithashtu

Sot në Kuvendin e Kosovës mbahet seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga partitë opozitare

Deputetët flasin për detyrimet e mundshme financiare të Kosovës

Kuvendi i Kosovës vazhdon seancën plenare, ku do të diskutohet lidhur me detyrimet e mundshme …