KEK
Fillimi / Fejton (faqe 19)

Fejton

Ahmet Qeriqi: Vezirët besnikë dhe ata kokëprerë në shërbim të Perandorisë Osmane I

Gjergj Kastrioti-Skënderbeu

Fati ynë është vetë bota jonë, larg Turqisë po aq edhe larg Evropës. Vetëm me një Shqipëri të bashkuar mund të shpëtojmë nga kthetrat e Turqisë dhe nga vargonjtë  e hekurt të Evropës së krishterë. Çfarëdo kompromisi në njërën palë duke mohuar palën tjetër paraqet rrezik, sepse shqiptarët me tolerancën ...

Më shumë...

Pjesa e fundit e letrës së Ukshin Hotit drejtuar Edi Shukriut dhe një segmenti të inteligjencies së Kosovës… VII

Pjesa e fundit e letrës së Ukshin Hotit, e prezantuar në këtë fejton, ashtu sikur tërë letra në përgjithësi përshkohet nga një filozofi e veçantë e vrojtimit, qasjes dhe mbarështimit të mendimeve të autorit, në raport me familjen, rrethin, politikën e shoqërinë.  Ai përveç shkollimit, arsimimit të lartë, i burgosur ...

Më shumë...

Pjesë nga letra e Ukshin Hotit, drejtuar Edi Shukriut dhe një segmenti të inteligjencies së Kosovës VI

Pjesa në vazhdim e letrës së Ukshin Hotit, është tejet domethënëse, ndoshta pjesa më filozofike dhe më e goditur që ka buruar nga  mendja e këtij intelektuali të madh shqiptar. Duke qenë se kishte krijuar një identitet tërësisht origjinal, identitet  të mirëfilltë filozofik, politik dhe shoqëror, ai iu qaset me ...

Më shumë...

Pjesë nga letra e U. Hotit, drejtuar, Edi Shukriut dhe një segmenti të inteligjencies së Kosovës V

Dekurajim me homo-politicusin Letra drejtuar çiftit Reinhold( Rajnhold) nuk është e përfunduar, me gjithë përmbajtjen kornizë dhe kuptimin shumë dimensional. Kjo (letër) që të drejtohet ty dhe segmentit të Inteligjencies pas teje është e shkruar në gjuhën shqipe dhe ka për qëllim zgjimin tuaj të tërësishëm. Do të përkthehet, natyrisht, ...

Më shumë...

Pjesë nga letra e mr. Ukshin Hotit, drejtuar… një segmenti të inteligjencies së Kosovës… IV

Përkrahje e pa rezervë Shoqëria, në këtë kohë, e përkrahu në tërësi sepse ajo kurrë nuk u martua sërish dhe më së shumti, sepse unë isha një ish-i dënuar që kishte marrë guximin ta rrezikonte rendin shoqëror dhe paqen e tyre. Mirëpo, duke e përkrahur atë pa kurrfarë rezerve, shoqëria, ...

Më shumë...

Pjesë nga letra e mr. Ukshin Hoti, drejtuar… një segmenti të inteligjencies së Kosovës… III

Botimi i “letrës” së Ukshin Hotit, nuk ka për qëllim diskreditimin e askujt, aq më pak të familjarëve të tij, të cilët pavarësisht rrethanave të asaj kohe, (mosmarrëveshje në familje, të cilat kanë qenë janë dhe do të jenë kurdoherë të pranishme, jo vetëm ndër ne po kudo në botë), ...

Më shumë...

Pjesë nga letra e mr.Ukshin Hotit, drejtuar një segmenti të inteligjencies së Kosovës, në Prishtinë II

Burgu dhe rrahja Me siguri ke dëgjuar se prej 1 Mars gjerë më 24 Prill të këtij viti e vuaja një dënim me burg prej 55 ditësh në Burgun e Qarkut të Prizrenit. Gazetat në gjuhën shqipe me atë rast bënin zhurmë. Shumë forume, parti dhe institucione politike protestuan dhe ...

Më shumë...

A. Qeriqi: Letra e Ukshin Hotit e vitit 1993, drejtuar inteligjencies shqiptare të Kosovës I

Në korrik të vitit 1993, mr. Ukshin Hoti, i burgosur politik dhe njëri ndër politikologët më të njohur të kohës, fati i të cilit ende nuk dihet, opinionit shqiptar, apo inteligjencies së kohës i kishte dërguar një letër të gjatë, ku kishte shprehur mendimet dhe gjykimin e tij politik, shoqëror, ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXVIII

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXVII

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXVI

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXV

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXIV

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXIII

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. S. Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXII

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...

DR. Sabit Syla: Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë XXI

Prof. assoc. dr. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, ka nxjerrë në dritë librin: “Dokumente diplomatike të Qeverisë shqiptare për Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”. Në këtë libër ai ka prezantuar materialet autentike të kohës, dokumente të arkivuara, të cilat dëshmojnë qartë e saktësisht ...

Më shumë...